โครงการ :

Air Pollution Control
ระบบดักฝุ่นแบบฉีดน้ำ สำหรับหม้อไอน้ำ ขนาด 180 ตันต่อชั่วโมง
อุตสาหกรรมโคราช
ระบบดักฝุ่นแบบฉีดน้ำ สำหรับหม้อไอน้ำ ขนาด 100 ตันต่อชั่วโมง
มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง)
Steam Turbine Generator 1150 kw
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ ขนาด1150kw
ไอเข้า10ตันต่อชั่วโมง/165°C /5 Bar
ฟินิคซพัลพแอนด์ เพเพอร์
Turbine-esaan
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ ขนาด12MW
ไอเข้า44.82ตันต่อชั่วโมง /515°C /103 Bar
อีสานไบโอเพาเวอร์
ท่อโลหะ STB 340 สำหรับหม้อไอน้ำ
อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1200 KW
ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม
ตะกร้าหม้อปั่น TSK V1300
รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม(ภูเวียง)
ตะกร้าหม้อปั่น BMA K1100
น้ำตาลกุมภวาปี
ข้อต่ออ่อน สำหรับไอดีเข้าเทอร์ไบน์
น้ำตาลท่ามะกา
ข้อต่ออ่อน สำหรับไอดีเข้าเทอร์ไบน์
มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง)
trr สกลนคร
ข้อต่ออ่อนท่อเมนสตรีม ขนาด 1950 NB x ยาว 2050 มม.
ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สกลนคร
เชรดเดอร์ เกษตรไทยอินเตอร์
ฉนวนกันความร้อน
หุ้มเทอร์ไบน์ 5000 HP
 เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์
11905
ฉนวนกันความร้อน
หุ้มเทอร์ไบน์ 9 MW
ปูนซีเมนต์ไทย แก่งคอย
timeline_25630604_082841
ข้อต่ออ่อนแรงดันสูง ขนาด 350 NB/500 ํC/ 47.5 บาร์

ร่วมกำลาภพาวเวอร์

ฉนวนกันความร้อน
หุ้มเทอร์ไบน์ 9.9 MW
เพาเวอร์ พรอสเพค
245538679_197390269201990_5132914212831187314_n
ฉนวนกันความร้อน
หุ้มเทอร์ไบน์ 15 MW
โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี