Sales Engineer (Urgent !!!)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

  • ขายสินค้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
  • เข้าพบเยี่ยมลูกค้า แนะนำให้คำปรึกษาและนำเสนอสินค้าหรือบริการอย่างมืออาชีพ
  • ทำเสนอราคาสินค้า,ปิดการขายและติดตามดูแลบริการหลังการขายกับลูกค้า
  • ดูแลประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้าและทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ทำรายงานการเยี่ยมลูกค้าและรายงานการขาย
  • วางแผนพัฒนาปรับปรุงแผนงานขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

  • คุณสมบัติ
  • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรม 2 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  • สามารถพูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางไปพบและเยี่ยมลูกค้าที่ต่างจังหวัดได้
  • มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่ขับรถยนต์

 

Sale Coordinator (Urgent !!!)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

  • ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทฯและลูกค้า
  • ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทฯและผู้รับเหมา
  • ทำใบเสนอราคา
  • ทำสรุปรายงานยอดขาย
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

  • คุณสมบัติ
  • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในงานสายที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการประสานงานทั้งภายใน ภายนอก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

 • เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์
 • คอมมิชชั่น

 

ติดต่อ

คุณฐิติวัชร์
บริษัท ฐิติวรสิทธิ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

105/5 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

11120

Tel.: 02 007 4232

Fax.: 02 007 4231

Email: info@te.co.th