เราเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบดักฝุ่นให้กับ “ENVIROPOL” จากประเทศอินเดีย ผู้ซึ่งริเริ่มบุกเบิกระบบบำบัดอากาศเสียแบบฉีดดัก ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์นานนับสิบปีในการควบคุมโครงการ, การผลิต, การติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบมากกว่า 300 ชุดทั่วโลก

ระบบฉีดดัก
1_MPV-WS-for-Boiler-135-TPH
Wet-scrubber-Korach-3

นวัตกรรมใหม่ของระบบฉีดดักแบบฟลูอิดเบดสามารถดักฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ถึง 5 ไมครอนโดยนำก๊าซเสียผ่านช่องแผ่นรูเปิดหลายชั้น ขณะก๊าซเสียวิ่งผ่านช่องเปิดก๊าซจะวิ่งไปกระทบกับม่านน้ำทำให้ลำก๊าซความเร็วสูงรวมตัวกับน้ำแตกกระจายเป็นหยดเล็กๆ ที่ความหนาแน่นต่างๆ และน้ำที่จับตัวกับก๊าซเสียจะตกตะกอนลงไปที่โคนรูปกรวยด้านล่างเพื่อผ่านไปที่เครื่องตกตะกอนต่อไป ส่วนก๊าซสะอาดที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะผ่านไปที่ระบบดักหมอกควันก๊าซสองชั้นก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศต่อไป

 

WESP

WESP ได้รับการยอมรับถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการดักอนุภาคฝุ่นละอองเล็กๆ ด้วยขนาดกะทัดรัด ก๊าซหลังผ่านขบวนการบำบัดสามารถออกแบบให้ได้ค่าต่ำกว่า 10 mg/Nm3 และสามารถติดตั้งกับระบบฉีดดักชุดเดิมได้ง่าย ทั้งยังสามารถใช้ได้กับหม้อไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงในการเผาไม้หลากหลายชนิด

 

เครื่องตกตะกอน

น้ำและโคลนตะกอนจะถูกปั๊มส่งมาที่เครื่องตกตะกอนแบบลาเมลล่า โดยผ่านแผ่นลาดชัน น้ำที่ถูกกรองให้ใสจะออกด้านบนและจะวนกลับไปใช้ในระบบฉีดดัก  โคลนตะกอนหนักจะถูกส่งไปที่เครื่องตักแยกขี้เถ้า เพื่อปล่อยผ่านรถขน ส่วนน้ำโคลนเหลวจะถูกปั๊มวนกลับไปที่เครื่องตกตะกอนอีกครั้ง

 

ระบบไฟฟ้าสถิตย์

ระบบนี้คือการนำก๊าซผ่านสนามไฟฟ้าสถิตย์ โมเลกุลของอากาศจะมีประจุเกิดขึ้นเมื่อก๊าซเสียไหลผ่านอีเลคโทรด ซึ่งมีกระแสไฟแรงสูงไหลผ่าน และโมเลกุลอากาศที่มีประจุแล้วจะเหนี่ยวนำให้อนุภาคฝุ่นละอองเกิดประจุเช่นกัน อนุภาคเหล่านี้จะเคลื่อนที่ไปที่ผิวที่มีประจุตรงกันข้าม ทำให้อนุภาคกลายเป็นกลางเกาะอยู่ที่ผิววัสดุ และอนุภาคฝุ่นละอองจะตกลงสู่ด้านล่างด้วยการเคาะหรือเขย่า และถูกดูดออกจากระบบด้วยลมดูด

 

ระบบถุงกรอง

ถุงกรองใช้ดักฝุ่นละอองโดยการผ่านแผ่นกรอง อากาศที่ผ่านแผ่นกรองจะเป็นอากาศที่สะอาดและมีความสกปรกน้อย

 

ระบบอบกากอ้อย

กากอ้อยเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าและเป็นเชื้อเพลิงหลัก สำหรับโรงงานน้ำตาลที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า การลดความชื้นของกากอ้อยด้วยเครื่องอบกากอ้อย ให้ได้เชื้อเพลิงกากอ้อยที่แห้ง จึงมีความสำคัญในการประหยัดพลังงานความร้อนในการเผาไหม้ได้เป็นอย่างดี